zachodniopomorskie info

Blisko 400 tys. zł na walkę z uzależnieniami

Drukuj
1 2 3

 Alkohol to substancja psychoaktywna po którą Polacy sięgają najczęściej. Z badań realizowanych wśród młodzieży ESPAD 2015  wynika, że napoje alkoholowe są także najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Sondaż CBOS z 2016 roku informuje, że co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się 44% uczniów.

 Na walkę z uzależnieniami Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy w 2018 r. 560 tys. zł. 380 tys. zł to środki, które są do zdobycia w otwartym konkursie skierowanym do organizacji pozarządowych. Fundusze te pomogą w przeprowadzeniu m.in. działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz zwiększeniu jakości i dostępności programów profilaktycznych. Na dofinansowanie mogą również liczyć organizacje, które będą tworzyć i upowszechniać programy terapeutyczne czy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

 Wnioski można składać w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ  (ul. Starzyńskiego 3 Szczecin,  pok. nr 329) do dnia 15 lutego 2018 r.

 Regulamin konkursu, formularze oraz informacja na temat Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wws.wzp.pl/zwalczanie-uzaleznien/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-2