zachodniopomorskie info

Infrastruktura badawczo-rozwojowa Pomorza Zachodniego z mocnym unijnym wsparciem.

Drukuj
1 2 3

Trzy zachodniopomorskie uczelnie, cztery projekty i 25 mln zł unijnego dofinansowania - to efekt wsparcia przez Urząd Marszałkowski sektora naukowo-badawczo-rozwojowego na Pomorzu Zachodnim. Z eurodotacji skorzysta: Akademia Morska, Politechnika Koszalińska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 
Zachodniopomorskie uczelnie postawiły na rozwój publicznej infrastruktury badawczej, nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami i wykorzystanie efektów prac naukowych związanych z regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej drzewnej czy chemicznej. W swoje projekty zainwestują prawie 41 mln zł. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pokryje koszty przedsięwzięć w wysokości ponad 25 mln zł. Dwa przedsięwzięcia zrealizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznym, a po jednym: Akademia Morska w Szczecinie i Politechnika Koszalińska.

 ZUT doposaży uczelniane pracownie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny za prawie 9 mln zł doposaży do końca 2019 roku laboratorium miernictwa oraz zakład spawalniczy. W ten sposób naukowo i badawczo rozwinie obszary przemysłu stoczniowego, offshorowego, energetycznego czy przeładunkowego. Nowoczesna infrastruktura trafi docelowo na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Z Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski przeznaczy na jej zakup 5,5 mln zł.

 Akademia Morska zbuduje nowe centrum

To jedna z największych naukowych inwestycji regionu. Warta jest blisko 30 mln zł. Akademia Morska chce powołać do życia Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających świadczące usługi w branży gospodarki morskiej, w tym wielkogabarytiwych konstrukcji wodnych i lądowych czy multimodalnego transportu oraz logistyki. CEOP ma być naukowym zapleczem z nowoczesną infrastrukturą badawczą w zakresie eksploatacji obiektów pływających i off-shore, eksploatacji morza, prognozowania kartografii oraz GIS. Władze samorządu województwa dofinansują inwestycję środkami unijnymi. To kwota 18 mln zł. Nowa aparatura ma pojawić się w Akademii Morskiej do grudnia 2020 roku.

 Politechnika Koszalińska stworzy nowoczesną przestrzeń badawczą 

Na te zmiany koszalińska uczelnia przeznaczy prawie 3,4 mln zł. Efekty inwestycji poznamy do końca 2019 roku. Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych powstanie na Wydziale Technologii i Edukacji. Dofinansowanie przyznane przedsięwzięciu to ponad 2 mln zł.

 Biuro Prasowe 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe