zachodniopomorskie info

Prace przy projekcie przebudowy lecznicy prowadzone są od 2017 roku. Początkowo ich koszty oszacowano na 23 mln zł, z czego unijne wsparcie, które przyznano jednostce w 2018 roku wyniosło 21 mln zł. W toku działań okazało się jednak, że z powodu ponad 60-procentowego wzrostu cen na rynku usług przedsięwzięcie trzeba było przeprojektować. Kwota zaplanowanej modernizacji sięgnęła aż 37 mln zł. Jednocześnie szpital poprosił o dodatkową pomoc z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, na którą przystał Zarząd Województwa przyznając lecznicy ponad 8 mln zł.

Środki unijne są najważniejszym filarem montażu finansowego zadania. Oprócz nich pomoc na inwestycję pochodzi jeszcze z budżetu państwa i budżetu województwa. Całkowity efekt zmian w szpitalu powinniśmy poznać na przełomie 2020 i 2021 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „„Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”. 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja