zachodniopomorskie info

W przyjętym stanowisku radni województwa zwracają szczególną uwagę na potrzeby dalszej walki o czyste powietrze na Pomorzu Zachodnim. To jednocześnie odpowiedź na próby wygaszania przez rząd inwestycji i programów realizowanych dotąd w tym zakresie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak i WFOŚiGW w Szczecinie.

- Dzisiaj formalnie odpowiadamy za Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale realnie nie mamy żadnego wpływu na podejmowane przez niego decyzje. Zarząd Województwa spotkał się z władzami Funduszu w Szczecinie. Poprosiliśmy ponownie o wypracowanie rozwiązań dla naszego województwa, które pozwoliłyby na walkę ze smogiem. Jednak do dziś dnia nie mamy konkretów. Możemy czekać, aż się zima skończy i problemu smogu nie będzie do następnego sezonu grzewczego. Ten apel nie uderza w kogokolwiek. On zwyczajnie stwierdza fakty. Oczekujemy działań w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, którzy z własnej kieszeni płacą na ten cel i mają prawo oczekiwać zmian - zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W swym apelu zachodniopomorski sejmik wnosi o utrzymanie wsparcia dla takich działań jak KAWKA czy RYŚ, które adresowane były bezpośrednio do mieszkańców regionu.

- Zaniechanie udzielania przez Fundusze Ochrony Środowiska bezzwrotnych dofinansowań budzi duży niepokój Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Należy bowiem zaznaczyć, iż kwestia pozyskania środków na realizację działań naprawczych wskazanych w programach ochrony powietrza stanowi najpoważniejszy problem w ich skutecznej realizacji - czytamy m.in. w dokumencie.

Podczas zakończonego posiedzenia sejmiku radni województwa uchwalili programy ochrony powietrza dla poszczególnych stref, których celem było osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Samorządowcy są jednak zdania, że nie oznacza to wcale braku potrzeby podejmowania kolejnych działań naprawczych, a przede wszystkim kontynuacji programów ochrony powietrza, które okazały się skuteczne w przeszłości.

- Dotychczasowe działania realizowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego przyniosły poprawę, jednak to nie jest ona wystarczająca w stosunku do oczekiwań. Problem likwidacji niskiej emisji dotyczy bowiem bardzo trudnego obszaru, jakim jest ciepłownictwo indywidualnych gospodarstw domowych.  Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ma pełną świadomość, iż zakazy stosowania nieekologicznych kotłów grzewczych lub paliw, przy fragmentarycznym wsparciu na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, nie przyniosą efektów założonych w uchwalanych programach naprawczych - tak brzmi inny fragment przyjętego apelu.

Radni województwa przypominają także, iż przy realizacji działań naprawczych wskazywanych

w programach ochrony powietrza uchwalonych przez zachodniopomorski sejmik w 2013 roku, dużym wsparciem dla Pomorza Zachodniego były przedsięwzięcia typu KAWKA oraz RYŚ. Z wdrożenia pierwszego z nich skorzystali mieszkańcy Szczecina, Szczecinka oraz Stargardu. Pozyskane fundusze pozwoliły na realizację wielu proekologicznych inwestycji. Ich efektem było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10.

Dlatego w stanowisku podkreślano, że „Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalając programy ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, apeluje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przywrócenie zaniechanych programów dofinansowań wspierających wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przywrócenie programów dofinansowań, pozwoli na dalszą efektywną realizację działań naprawczych i tym samym przełoży się na redukcję obszarów przekroczeń zanieczyszczeń w województwie”.  

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja