zachodniopomorskie info

Zakład produkować ma zabudowy specjalistycznych pojazdów typu śmieciarki czy myjki oraz pojazdy o innowacyjnych podwoziach z napędem elektrycznym marki URSUS. Unijne fundusze Urzędu Marszałkowskiego pozwolą firmie BML na pokrycie części wydatków związanych z zakupem nieruchomości z zabudowaniami oraz z remontem pomieszczeń biurowo-administracyjnych i technicznych, hali produkcyjnej oraz magazynu. Ponadto dzięki dotacji Programu Regionalnego przedsiębiorstwo zostanie także doposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia np. do obróbki stali.

Koszt zaplanowanych działań to prawie 4 mln zł,  z czego ponad 1,7 mln zł stanowić będą marszałkowskie eurofundusze. Inwestycja w Wałczu ma być gotowa najpóźniej do końca grudnia 2018 roku. Zatrudnienie w nowym przedsiębiorstwie znajdzie dokładnie 11 osób. Innowacyjny pomysł w niedalekiej przyszłości zapewni spółce BML większą konkurencyjność na rynkach krajowych.

Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. SSW to autorski mechanizm Urzędu Marszałkowskiego, który przewiduje pomoc dla tych zachodniopomorskich obszarów, na których zdiagnozowano problemy demograficzne i infrastrukturalne, złą dostępność do usług publicznych, niski potencjał gospodarczy, konsekwencje statusu wsi popegeerowskiej oraz ubóstwo. Obecnie to 74 lokalne samorządy zlokalizowane głównie w środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej części województwa


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja