zachodniopomorskie info

25 lat w trosce o środowisko

          Formy pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz to pożyczki (w tym pożyczki pomostowe), dotacje i przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym. Beneficjentami  WFOŚiGW w Szczecinie są: jednostki samorządu terytorialnego , państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje społeczne i pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką wodną.  – Przez ćwierć wieku WFOŚiGW w Szczecinie przekazał beneficjentom  ponad 2,5 miliarda złotych  w formie różnego rodzaju dofinansowań. To środki zainwestowane  w szeroki zakres działań proekologicznych, dotyczących min. ochrony, powietrza, gospodarki wodnej i ochrony wód, gospodarki odpadami czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Efekty działania Funduszu – zarówno ekologiczne  jak i rzeczowe – odczuwają wszyscy mieszkańcy naszego regionu – wyjaśnił prezes WFOŚiGW Paweł Mirowski. Na przestrzeni lat od 1993 do 2017 z WFOŚiGW  zawarto 6571 umów o dofinansowanie, natomiast wysokość łącznej pomocy finansowej przekazanej beneficjentom wynosi 2 miliardy 536 milionów 189 tysięcy złotych. Na terenie naszego regionu nie ma inwestycji związanej z ochroną środowiska, która nie uzyskała wsparcia finansowego ze środków oferowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie.  

        Najmłodszym projektem ekologicznym Funduszu jest Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, do którego nabór wniosków rozpoczęto we wrześniu tego roku. Dzięki ogólnopolskiemu, rządowemu programowi „Czyste powietrze” można  wymienić źródło ciepła na ekologiczne i przeprowadzić kompleksowa termomodernizację domu jednorodzinnego (wstawić nowe energooszczędne okna i drzwi oraz docieplić ściany i stropy oraz zainstalować odnawialne źródła energii. Pula środków w skali całej Polski to 103 miliardy złotych. Program w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, gdyż dofinansowaniem  w wysokości do 100 proc. kosztów mają zostać objęte ok. 4 miliony gospodarstw domowych.

    Konferencja podsumowująca  dwudziestą piątą rocznicę działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, odbyła się 26 listopada 2018 roku w siedzibie Funduszu w Szczecinie. Podczas spotkania Prezes Zarządu Funduszu Paweł Mirowski podzielił się z dziennikarzami informacjami dotyczącymi wymiernych efektów różnych aspektów działalności Funduszu  w latach 1993 – 2018.

 

Opracowanie: H. Kwiatkowska (na podstawie materiałów nadesłanych przez WFOŚiGW W Szczecinie


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja