zachodniopomorskie info

Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy

Głównym celem projektu było uwrażliwienie policjantów na szczególne potrzeby osób głuchych, a także upowszechnienie wiedzy wśród niesłyszących na temat działań policji i możliwości uzyskania przez nich pomocy.

Przedstawiciele służb publicznych w tym policjanci potrzebują wiedzy na temat funkcjonowania i komunikowania się osób z wadą słuchu. Wiedza na temat „Świata Głuchych” jest w dalszym ciągu powierzchowna i sprowadza się do stwierdzenia - „nie słyszy to sobie przeczyta”. Niestety Głusi nie tylko nie zrozumieją pisanego komunikatu, ale także nie odbiorą komunikatów dźwiękowych, które dla świata słyszących są wygodną formą przekazu. Dlatego publikacje zbyt skomplikowanych komunikatów pisemnych czy użycie megafon nie będzie skuteczne, bo przekaz nie dotrze do niesłyszących. Problemu nie rozwiążą tłumacze języka migowego, bo nie w każdej życiowej sytuacji są dostępni. Dlatego niezbędne są działania edukacyjne skierowane do słyszącej części społeczeństwa, które spowodują, że osoby z wadą słuchu będą czuły się bezpieczne. W efekcie wielomiesięcznego zaangażowania w realizację tego projektu specjalistów OZ PZG, policjantów i Głuchych wypracowano wiele ciekawych rozwiązań.

Największą wartością projektu “Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” było umożliwienie policjantom poznanie środowiska Głuchych, dzięki zorganizowanym warsztatom z udziałem niesłyszących. Niektórzy z uczestników warsztatów podjęli decyzję o podjęciu nauki języka migowego.

Projekt dostarczył konkretnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się z osobami z wadą słuchu - Słownik Multimedialny i Informator Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy.

Głusi podczas spotkań z policjantami lepiej poznali swoje prawa i pracę Policji.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 25 kwietnia 2016 r., o godzinie 11 w siedzibie OZ PZG w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 91/93.


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja