zachodniopomorskie info

Cierpliwość doceniona

Światełko w tunelu nadziei zapaliło się kilka lat  temu, gdy podczas kolejnej analizy podatków lokalnych obecna Skarbnik Gminy - Beata Rogalska, wówczas inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych,  rozpoczęła badanie dokumentacji związanej z gruntami  pod wewnętrznymi wodami morskimi  leżącymi na terytorium gminy,  za które w wyniku   posiadania ich w trwałym zarządzie Urząd Morski w Szczecinie powinien a, nie płacił gminie należnych podatków. Po  trzyletniej batalii prawno-administracyjnej i  dociekliwości pani Skarbnik przy wsparciu Burmistrza Andrzeja Wyganowskiego  gmina odzyskała należne podatki w kwocie ponad 100 milionów złotych ! Tak rozpoczął się rozwój gminy, który zmienił jej oblicze. Powstały nowe przystanie żeglarskie, które przyciągają  turystów żeglarzy, wyremontowano plażę miejską,  wybudowano mieszkania komunalne jak i socjalne, poczyniono inwestycje w   porcie przeładunkowym, co ma  znaczenie w pozyskiwaniu  dochodów na rzecz gminy. Powstała infrastruktura sportowo -rekreacyjna dla mieszkańców  gminy Stepnica, a  plaża miejska   uzyskuje od kilku lat status „Błękitnej Flagi” co oznacza, że spełnia wszystkie standardy nowoczesnego obiektu  wypoczynkowego. I tak oto cierpliwość i pracowitość została nagrodzona: „ moimi  cechami są: cierpliwość, szczegółowość i skrupulatność co nie jest lubiane przez wszystkich /śmiech/  - mówi- Skarbnik  Gminy Stepnica Beata Rogalska. Wiem, że moje cechy charakteru,  pozwoliły mi na wyszukanie  tych środków w wyniku luki prawnej, którą dostrzegłam  i  się  udało.”

Rzadko zdarza się by trafić na taką możliwość na jaką  trafiła gmina Stepnica, by móc  uzdrowić finanse gminy .Często trzeba szukać innych rozwiązań np. poprzez pisanie wniosków o tzw. dotacje unijne, które pozwolą na uzdrowienie finansów i możliwość inwestowania. Jednak by uzyskać środki unijne gmina musi mieć częściowy wkład własny w inwestycje i tak oto pieniądze pozyskane przez skrupulatność pani Beaty pozwoliły również na to, by spełniać warunki pozyskania środków i móc inwestować w rozwój gminy.

Podnoszenie podatków nie  jest jedyną możliwością pozyskania środków na inwestycje  w gminie -  mówi - Beata Rogalska. Umiejętność wnioskowania o środki ,konsultacje z zainteresowanymi /dyrektorzy placówek, sołtysi/ pozwalają na to, by pozyskane środki móc  trafnie zainwestować co w rezultacie ułatwi życie naszym mieszkańcom. Dzięki pomocy p. Burmistrza oraz całego zespołu, z którym pracuję udaje się pomnażać pozyskane dziesięć lat temu środki o środki zewnętrzne.

Okazuje się, że dociekliwość i ciężka praca Pani Beaty Rogalskiej zostały dostrzeżone nie tylko w mieście i w regionie, ale też w Polsce. Według  prestiżowej Gazety Prawnej p. Beata została  nagrodzona drugą lokatą w Ogólnopolskim Rankingu „Skarbnik Samorządu”. Wręczenie nagrody odbyło się w Gdyni podczas   Kongresu „Perły Samorządu” 24 maja 2019 roku. Gratulujemy!!!

Tekst Andrzej Wiśniewski


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja