zachodniopomorskie info

Dzień Samorządu Terytorialnego 30 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze wybory samorządowe.

30 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze wybory samorządowe. Na ich pamiątkę 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Reforma samorządowa do dziś jest uważana za jedną z najlepiej przeprowadzonych zmian III RP. Przyniosła decentralizację władzy i dała mieszkańcom realny wpływ na najbliższe otoczenie, a władza zbliżyła się do mieszkańców. - Przed samorządami wielkie wyzwanie, wyjście z kryzysu po pandemii. Bez wsparcia ze strony władz centralnych, które do tej pory atakowały samorząd, może to być trudniejsze zadanie niż nam się wszystkim wydaje przypomina marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który dziś wziął udział w debacie „Jak samorządy wyjdą z kryzysu koronawirusa? Czy ten kryzys wywoła jakieś trwałe zmiany?”.

Zbudowanie Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego i uruchomienie blisko 220 mln zł na walkę ze skutkami pandemii pokazują, że na Pomorzu Zachodnim samorząd województwa zdaje egzamin nie tylko gdy trzeba planować rozwój i inwestować, ale także gdy trzeba szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

 

- Bez samorządności, bez władz lokalnych, które są blisko mieszkańców i ich problemów, nie sposób jest działać szybko, nie sposób odpowiadać na realne potrzeby i zadania. Ostatnie tygodnie pokazały to jeszcze wyraźniej. Często wyprzedzaliśmy działania centralne, mimo że się z rządem nie ścigamy, a po prostu pomagamy tam gdzie możemy, gdzie nam się pozwala. Duża w tym zasługa Unii Europejskiej, która bardzo elastycznie podchodzi do wydatkowania funduszy na walkę z pandemią. Europa rozumie regiony, rozumie samorządność, traktuje nas jako partnera. W tych trudnych czasach szczególnie chodzi o odpowiedzialność i skuteczność, a tego samorządom odmówić nie można – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Zakup sprzętu niezbędnego dla szpitali (ponad 20 mln zł), dziesiątek tysięcy maseczek oraz przyłbic, przekazanie paczek żywnościowych, uruchomienie pomocy psychologicznej, pomoc organizacjom pozarządowym i wolontariuszom. Samorząd Województwa wsparł także tzw. rządową tarczę kwotą 72 mln zł środków unijnych z programu regionalnego, a te środki pomagają utrzymać miejsca pracy. Dla przeżywających trudności przedsiębiorców ruszyły również pożyczki płynnościowe.

 

- W 1989 roku odziedziczyliśmy państwo, którego ustrój oparty był realizację celów politycznych monopartii, temu służyła cała administracja publiczna. Reforma z 1990 roku zapoczątkowała przebudowę państwa, samorząd stał się czynnikiem rozwoju ekonomicznego i społecznego, szkołą demokracji oraz płaszczyzną do budowania społeczeństwa obywatelskiego. To jedna z najbardziej udanych reform w najnowszej historii naszej ojczyzny. Przed samorządami wielkie wyzwanie, wyjście z kryzysu po pandemii. Bez wsparcia ze strony władz centralnych, które do tej pory atakowały samorząd, może to być jeszcze trudniejsze zadanie – przypomina marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku. Ustawę o samorządzie terytorialnym uchwalił Sejm kontraktowy, który w miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadził rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 maja 1990 roku przeprowadzono wybory do rad gmin - pierwsze całkowicie wolne po 1989 roku. Nowe rady wybrały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił osiem lat później, gdy wprowadzono dwa dodatkowe szczeble samorządu - powiaty i samorządy województw. Dopełnieniem reformy samorządowej było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2002 roku.

 

Dziś polskie samorządy są w Europie stawiane za wzór mądrego inwestowania. W latach 2007-13 przeciętne unijne wsparcie dla mieszkańca Pomorza Zachodniego wyniosło 507 euro. W obecnej perspektywie na lata 2014-2020 jest już dwa razy większe, a suma środków unijnych które trafią do regionu to blisko 7 mld zł. Bez tej pomocy nie moglibyśmy korzystać z najnowocześniejszego w Polsce taboru kolejowego (inwestycje za ponad 1 mld zł), nowych i niskoemisyjnych autobusów, zmodernizowanych dróg czy doposażonych szpitali. Eurofundusze trafiły do przedsiębiorców, pomogły podnieść konkurencyjność zachodniopomorskich firm czego efektem jest wzrost regionalnego PKB, czy zmniejszenie bezrobocia z poziomu 29% (2004 r.) do obecnego 7,1% (marzec 2020 r.).

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja