zachodniopomorskie info

Gmina Stepnica

Umowę o dofinansowanie projektu Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski podpisał w dniu 31.01.2020 r. Zakres projektu obejmuje m.in.

  1. wykonanie ocieplenia ścian elewacyjnych  wraz z  zachowaniem elementów ozdobnych ściany frontowej,
  2. remont drzwi frontowych,
  3. montaż okien PCV,
  4. docieplenie dachu
  5. wymiana (kotła gazowego) i montaż dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem i podłączenie do instalacji grzewczej,

  Projekt w 85% finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt robót określonych w umowie z wykonawcą  firmą KDI  ze Szczecina wynosi 274.670,67 zł. Prace termomodernizacyjne,  mają się zakończyć się w lipcu 2020 r.

Przed przystąpieniem do wykonania robót został wykonany audyt energetyczny, który określił zakres robót koniecznych do wykonania oraz planowane oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Dzięki temu Gmina Stepnica mogła złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Dzięki poprawie efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji CO2 Gmina będzie mogła swoje oszczędności sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii w ramach tzw Białych Certyfikatów.


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja