zachodniopomorskie info

Kultura zalewa Stepnicę

Niepokojącym zjawiskiem w wielu miastach i gminach jest likwidacja placówek kultury. Często, władze by ograniczyć koszty utrzymania tych jakże ważnych do społeczności lokalnej placówek i łączy je z Ośrodkami Sportu i Rekreacji co w rezultacie powoduje zamieszanie, które skutkuje brakiem zainteresowania tymi placówkami przez społeczność lokalną. Okazało się można inaczej. W Stepnicy od wielu lat działa Gminny Ośrodek Kultury, który znakomicie się rozwija, proponując mieszkańcom całą gamę propozycji kulturalnych od muzyki jazzowej do Kół Gospodyń Wiejskich. Bardzo istotnym   elementem pracy tej placówki  jest różnorodność propozycji. Znakomicie działa Stepnicka Teatralna Scena Alternatywna. Młodzi aktorzy amatorzy przygotowują spektakle, które prezentują w Stepnicy w Polsce i poza jej granicami. Aktorzy ze Stepnicy ze swoimi spektaklami odwiedzili miedzy innymi Litwę, swoje możliwości prezentowali też i to zupełnie udanie  na festiwalu teatrów w  Cedyni gdzie prezentowali spektakle z gatunku teatru ulicznego.    

A oto co mówi dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy -  Mirosława Nowak – „w naszej placówce skupiamy mieszkańców w różnym wieku. Zapraszamy maluchy w wieku lat pięciu  i seniorów, którzy pracują w sekcjach związanych z rękodzielnictwem, grafiką, malarstwem. Pracujemy nad tym, by stworzyć Koło Gospodyń Wiejskich, gdyż mamy wiele chętnych pań, które chciałyby w takiej grupie pracować. Nie zapominamy też o tym w jakim miejscu leży nasza gmina. W ramach projektu „Natura 2000”- dotyczy to ochrony środowiska w ramach projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża w obszarze natura 2000 - tworzymy fotograficzną dokumentacje przyrodniczą i dzielimy się naszymi pracami z rówieśnikami z Holandii. Fotografie przygotowuje młodzież ze Stepnicy".

    Ewenementem na skalę regionu i Polski  jest organizowany od wielu festiwal muzyki jazzowej – „Jazz nad Zalewem”. Od  dziesięciu lat latem do Stepnicy przyjeżdżają  gwiazdy polskiej sceny jazzowej, by prezentować swój kunszt mieszkańcom Stepnicy jak turystom, którzy na festiwal chętnie przyjeżdżają. Festiwal, to nie tylko prezentacja muzyczna, ma on też charakter edukacyjny. Najmłodsi stepniczanie poznają ciekawe instrumenty muzyczne, style w muzyce, poznają też samych artystów których mają na wyciągniecie dłoni. Z wielkim zaangażowaniem władze gminy rozwijają kulturę na wsi poprzez organizowanie świetlic i placówek kultury. Na miejscu mieszkańcy uczestniczą w organizowanych przez GOK zajęciach plastycznych  i muzycznych. Odbywają koncerty muzyczne i spektakle teatralne. Najnowszym projektem miejscowego GOK, który już wszedł w fazę realizacji jest pomysł pt. „Stepnickie Mamy’’. Podczas spotkań mamy będą rozmawiały o wychowywaniu dzieci, odbędzie się giełda odzieży dziecięcej, spotkają  się też  pediatrami i psychologami.

  Okazuje się, że wcale nie trzeba podróżować do wielkich ośrodków kulturalnych, by spotkać się kulturę wyższą. W Stepnicy można spełnić swoje marzenia o pierwszym występie na estradzie czy namalowaniu pierwszego obrazu. Te impulsy stają się zaczynem do dalszego kształcenia i kontynuacji kariery artystycznej o co najważniejsze, stworzenia społeczności, której będzie się po prostu żyło lepiej.

Tekst: Andrzej Wiśniewski

 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja