zachodniopomorskie info

Laur dla MOW Czaplinek

W dniach 20-22 września 2016 roku odbył się w Goniądzu VII Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał ośrodkowi prowadzonemu przez Powiat Drawski nagrodę za Najbardziej Inspirujący Program Edukacyjno-Wychowawczy.

Podczas Kongresu odbył się konkurs Prezentacja dobrych praktyk: Programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest promowanie modelu młodzieżowego ośrodka wychowawczego, który w swej działalności dąży do jak największej otwartości na środowiska lokalne, w których funkcjonują placówki, a także wychodzi naprzeciw potrzebom swych wychowanków kształtując w nich kompetencje społeczne.

Do konkursu zgłoszonych zostało dziewięć programów promujących podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych z terenu całej Polski, a wśród nich, zaprezentowany przez Małgorzatę Jandę – Dyrektor MOW Czaplinek oraz jej zastępcę Jolantę Laaser, program nierozerwalnie związany z misją, która od początku istnienia placówki przoduje w jej działalności: Nieletnie matki w MOW Czaplinek. Działanie to zyskało najwyższe uznanie. Dyrektor czaplineckiego MOW odebrała z rąk Krzysztofa Olkowicza, zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, nagrodę dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych Prometeusz 2016 Najbardziej Inspirujący Program Edukacyjno-Wychowawczy.

Zastępca RPO w swym wystąpieniu podniósł kwestie braku rozwiązań systemowych dotyczących sytuacji nieletnich w ciąży oraz nieletnich i ich dzieci po urodzeniu, przybliżając uczestnikom Kongresu funkcjonowanie w tym zakresie MOW w Czaplinku, stawiając go za wzór dla innych placówek resocjalizacyjnych. Sposobem rozwiązania problemu w czerwcu br. zainteresował Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, która zobowiązała się pochylić nad problemem. 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja