zachodniopomorskie info

Nadmorskie uzdrowiska Pomorza Zachodniego inwestują i czekają na lepszy czas

Dąbki to obok Świnoujścia czy Kołobrzegu najbardziej znane nadmorskie uzdrowisko na Pomorzu Zachodnim. Każdego roku nadbałtycką miejscowość odwiedza sporo turystów. Jedni szukają  w nim spokoju i odpoczynku, a inni ratują swoje zdrowie. I choć obecnie świeci pustkami, to właśnie tu niebawem rozpocznie się kolejna turystyczno-rekreacyjna inwestycja. Ta następna infrastrukturalna zmiana będzie możliwa dzięki unijnemu wsparciu przyznanemu przez władze samorządu województwa.

Gmina Darłowo zamierza w strefie A uzdrowiska w Dąbkach wybudować ścieżkę aktywności ruchowej wraz z czterema przejściami na plażę. Zniknie dotychczasowy chodnik i elementy małej architektury. Powstaną zaś tarasy widokowe, ciągi piesze, drogi, parking, pawilony sanitarne oraz nowoczesne urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Koszt inwestycji zaplanowanej od września 2020 do grudnia 2022 roku to ok. 4,5 mln zł. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego z puli eurofunduszy wyniesie 2,7 mln zł.

Wśród ostatnio dofinansowanych projektów na liście unijnego wsparcia znalazły się również samorządy miejskie z Kołobrzegu i Świnoujścia. Miasto Kołobrzeg zdecydowało, że do czerwca 2021 roku przebudowany zostanie kolejny odcinka promenady, od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. A. Fredry do ośrodka wypoczynkowego Arka i Ekoparku. Koszt robót wynieść ma ponad 13 mln zł, z czego 7,3 mln to fundusze unijne. Z kolei w Świnoujściu w najbliższym zakończy się renowacja historycznej promenady.

To 1-kilometrowy odcinek deptaku w dzielnicy uzdrowiskowej, od ul. Małachowskiego do ul. Powstańców Śląskich, którego układ urbanistyczny wraz z zabudową i zielenią wpisany został do wojewódzkiego rejestru zabytków. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 18 mln zł, z czego unijna pomoc stanowić ma
7,3 mln zł.

Inwestycja w Dąbkach, podobnie jak przedsięwzięcia w Kołobrzegu i Świnoujściu, wpisuje się w założenia

4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”. To właśnie w ramach tego działania w bieżącej perspektywie unijnej przeprowadzono dotychczas 7 konkursów. Dofinansowano w sumie 43 samorządowe inwestycje w zakresie turystyki aktywnej, kulturowej i uzdrowiskowej związane z budową marin, promenad, przystani żeglarskich i kajakowych, szlaków rekreacyjnych czy ścieżek edukacyjnych. Na te działania Urząd Marszałkowski z puli eurofunduszy przeznaczył już ponad 100 mln zł.

 

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja