zachodniopomorskie info

Prawem każdego żołnierza jest być dobrze dowodzonym

Przez cztery tygodnie kursu instruktorsko - metodycznego 24 oficerów, którzy ukończyli Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskową Akademię Techniczną doskonali umiejętności w zakresie dowodzenia plutonem, a także zapoznaje się z bazą szkoleniową i zasadniczym uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jednostek 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. „Zasadniczym celem tego kursu jest wyrównanie poziomu wiedzy i doświadczenia oficerów. Część z nich ukończyła WSO, inni WAT, a niektórzy byli wcześniej podoficerami, więc ich poziom wiedzy oraz doświadczenia jest zdecydowanie większy” – zaznaczył major Sylwester Kowalski z Pionu Szkolenia 12 Dywizji.

W ramach kursu oficerowie wzięli udział w dwudniowych zajęciach zintegrowanych na bazie 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich. Dowódca batalionu postawił sobie za cel doskonalić umiejętności dowódców pododdziałów w zakresie wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach, a także planowania, organizowania i prowadzenia zajęć w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Podpułkownik Paweł Skuza (Dowódca 14bUJ) zwrócił uwagę, że nie tylko podczas tego typu zajęć, ale w codziennej służbie „.. kluczowa jest rola dowódców poszczególnych szczebli, aby podległych żołnierzy odpowiednio przygotować do wykonywania zadań”.

W pierwszym dniu zajęć podporucznikom zaprezentowano sposób organizacji zajęć ze szkolenia ogniowego, podczas którego wykonano strzelania bojowe z wykorzystaniem etatowej broni (kbks Beryl, Mini Beryl, UKM 2000P, pistolet wojskowy) oraz symulatora strzelań z broni strzeleckiej Śnieżnik, a także sprawdzono z wykonania norm ze szkolenia ogniowego, sanitarnego i taktyki.

Drugi dzień był wypełniony zajęciami taktycznymi. W pierwszej kolejności Szef Sekcji Operacyjnej 14bUJ kpt. Artur Wawrzyniak przedstawił poszczególne elementy stanowiska dowodzenia batalionu oraz ich zadania w czasie prowadzenia działań taktycznych. Absolwenci poznali szczegółowo również działanie pododdziałów logistycznych w obronie.

W dalszej części zajęć Dowódca 1 kompanii piechoty zmotoryzowanej kpt. Michał Wilczyński omówił działanie plutonu podczas zwalczania desantu, procedury prowadzenia walki w pomieszczeniach oraz indywidualne techniki bezpiecznego posługiwania się bronią. Ostatnim zagadnieniem było działanie plutonu w obronie.

Tekst: por. Błażej Łukaszewski 

Zdjęcia: st. chor. Artur Walento

Więcej informacji o 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na:

1.         Stronie internetowej http://12sdz.wp.mil.pl/pl/1.html

2.         Oficjalnym profilu 12SDZ na portalu społecznościowym Facebook

3.         Oficjalnym kanale telewizyjnym 12SDZ na portalu YouTube


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja