zachodniopomorskie info

Ratują przeszłość od zapomnienia – Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu

     Wałcz to miasto leżące w południowej część woj. zachodniopomorskiego. Od wielu lat miasto się rozwija, kilka lat temu przeprowadzono rewitalizacje rynku oraz zabudowań znajdujących się wokół rynku, powstała strefa ekonomiczno - przemysłowa, miasto rozwija się też od strony edukacyjnej, w Wałczu działają filie szczecińskich wyższych uczelni. Wraz z rozwojem miasta i regionu rozwija się też Muzeum Ziemi Wałeckiej - placówka, która od lat uwrażliwia mieszkańców regionu na bogata historię Ziemi Wałeckiej oraz na kulturę.  Muzeum, to też miejsce, gdzie spotykają się malarze, rzeźbiarze, muzycy, fotograficy czy też pisarze. Muzeum w Wałczu to instytucja, która stara się wpisywać w najnowsze trendy w działalności muzealnej. Tu podczas spotkań edukacyjnych można dotknąć eksponatu, poczuć jego fakturę i wagę. Podczas prezentacji  można też skosztować potraw, które mogą kojarzyć się z prezentowanymi eksponatami. Muzeum ma charakter regionalny, prezentowana jest tu historia tych ziem od najstarszej, związanej z osadnictwem prahistorycznym do historii najnowszej. Znacząca część ekspozycji prezentowana w Skansenie Grupa Warowna Cegielnia, będącym oddziałem MZW, to temat II wojny światowej. Tamtejsze wystawy są związane głównie  z umocnieniami Wału Pomorskiego i historią walk na tych terenach.

Muzeum ma też swój wkład w odkrywaniu  i wyjaśnianiu skomplikowanej historii, w którą wplatają się Polacy, Brandenburczycy, Szwedzi, Krzyżacy oraz Niemcy jako przedwojenni mieszkańcy miasta a patrząc pod kątem wyznaniowym katolicy, ewangelicy, grekokatolicy i wyznawcy prawosławia. Ważną rolę odgrywa też muzeum w zabezpieczeniu znalezisk archeologicznych, wałeccy muzealnicy opracowują również naukowo znalezione skarby. Muzeum w Wałczu prócz działalności związanej z dokumentacją historii miasta i regionu jest też oknem na świat dla jego młodych mieszkańców. W placówce organizowane są wystawy związane z tematyką podróżniczą. Prezentowana była m.in. Australia i Afryka.

      Nasze eksponaty muzealne pozyskujemy na wiele sposobów mówi Magdalena Suchorska – Rola dyr. Muzeum Ziemi Wałeckiej. Sporo eksponatów zakupujemy. Bywa też tak, że otrzymujemy darowizny lub też wypraszamy od miejscowej ludności wiele rzeczy. Wielu ludziom, szczególnie starszym, żal się rozstawać z przedmiotami, które służyły im całe życie, jednak często udaje się nam przekonać do przekazania przedmiotów, które potem eksponowane są w naszym muzeum. Bardzo pomagają nam byli mieszkańcy Wałcza. Przekazują nieodpłatnie sprzęty domowe i osobiste pamiątki. Wiele eksponatów znajdujemy podczas prac ziemnych i budowlanych. Aktualnie przygotowujemy też publikację  książkową związaną z Cmentarzem Wojennym w Wałczu.

Muzeum nie jest instytucją, na której da się zarobić. Tu komercja wkracza bardzo rzadko i oby tak pozostało. Nie do przecenienia jest to, co ta placówka robi dla miasta i regionu. Bez niej jakże bylibyśmy ubodzy w wiedzę o przeszłości, jakże ważnej w budowaniu tożsamości  Pomorza  Zachodniego.

Fotogaleria


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja