zachodniopomorskie info

Regiony już od 25 lat doradzają Unii Europejskiej

Głos w dyskusji dotyczącej uproszczenie europejskiego prawa, wezwanie do konieczności walki z dezinformacją, apele o mądrą politykę względem migrantów. To tylko niektóre z tematów jakimi w Europejskim Komitecie Regionów zajmował się w ostatnich miesiącach marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Praca ma odzwierciedlenie w pięciu opiniach, które stały się oficjalnymi wskazówkami i zaleceniami europejskich samorządów dla unijnych instytucji.

- Komisja Europejska powinna w Komitecie Regionów, jako we władzach lokalnych i regionalnych upatrywać partnera, który korzysta z funduszy unijnych, mądrze je wdraża, ale i dostrzega wiele biurokratycznych procedur. Jeżeli byśmy w ten sposób ukształtowali naszą pozycję Komitetu Regionów, jako prawdziwego głosu miast i regionów, to myślę, że naprawdę w dobrze pojętym interesie Unii Europejskiej i naszej Wspólnoty Europejskiej byłoby formalne jego wzmocnienie– powiedział na grudniowym posiedzeniu EKR marszałek Olgierd Gelbewicz, było ono okazją do podsumowania 25 lat funkcjonowania tego organu doradczego.

W 2019 r. szczególnie szerokim echem odbiła się w Europie przygotowana przez marszałka Olgierda Geblewicza opinia w sprawie dezinformacji, mowy nienawiści i propagandy. Dokument wpisał się działania instytucji europejskich. KE sklasyfikowała bowiem dezinformację jako jedno z największych zagrożeń dla społeczeństwa państw członkowskich, jak i samej UE. Z Pomorza Zachodniego wypłynęła propozycja pracy u podstaw, edukowania młodzieży czy wspierania rzetelnego dziennikarstwa. Jako jeden z ważniejszych głosów pochodzących od samorządów oceniono także opinię dotyczącą programu lepszego stanowienia prawa. Ten temat jest szczególnie bliski EKR, gdyż szacuje się że władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne za implementowanie około 70% legislacji i jako pierwsi dostają informacje, że któryś przepis może się nie sprawdzać.

Marszałek Olgierd Geblewicz opracował także dokumenty dotyczące „Unijnych ram gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa”, „Legalnej migracji” czy „Europejskiej polityki sąsiedztwa”, zasiadał w komisjach CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych), NAT (Komisja Zasobów Naturalnych) oraz COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), był także członkiem ARLEM-u (Zgromadzenie Śródziemnomorskie), oraz pełnił rolę Przewodniczącego grupy międzyregionalnej Nord Stream 2, która została powołana z jego inicjatywy. Dołączyło do niej 26 członków reprezentujących 11 krajów europejskich. Oprócz Polski znaleźli się w niej reprezentanci Danii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Cypru, Węgier, Malty, Włoch, Belgii i Niemiec. Grupa przeanalizowała prawne i środowiskowe aspekty inwestycji, m.in. wpływ na bałtycką populację dorsza, problem broni chemicznej zalegającej na Bałtyku czy wątpliwości co do dostępności portu Szczecin-Świnoujście. Grupa monitorowała prace nad nowelizacją dyrektywy gazowej, współpracując z Przewodniczącym komisji ITRE w Parlamencie Europejskim oraz sprawozdawcą dyrektywy Jerzym Buzkiem. Oficjalne Stanowisko w sprawie NS2 rozesłano przed rokiem do przedstawicieli instytucji europejskich.

W mijającej kadencji Komitetu Regionów Pomorze Zachodnie było gospodarzem trzech wydarzeń. W 2015 roku w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie komisji CIVEX. W 2018 Zachodniopomorskie gościło seminarium wyjazdowe tej samej komisji nt.: „Mowa nienawiści, fake news, propaganda – wspólni wrogowie demokracji”, a tegoroczna wizyta studyjna komisji CIVEX w Świnoujściu, umożliwiła analizę i poddanie pod dyskusję problemu dezinformacji w internecie od strony praktycznej. Dwóm ostatnim wydarzeniom towarzyszyły warsztaty z wykrywania fake newsów, w których uczestniczyli zachodniopomorska młodzież.

Kończąca się kadencja EKR upłynęła pod znakiem kształtu polityki spójności po roku 2020 oraz wieloletnich ram finansowych, a marszałek Olgierd Geblewicz składał poprawki m.in. do opinii dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej czy Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa kadencja Europejskiego Komitetu Regionów rozpocznie się 26 stycznia 2020 r. i potrwa 5 lat.


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja