zachodniopomorskie info

Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018

- Organizacje pozarządowe to niezastąpiony partner w realizowanych na poziomie lokalnym i wojewódzkim projektów społecznych, kulturalnych czy profilaktycznych. W konkursie „Samorządowy Lider Współpracy” chcemy docenić te jednostki samorządu, które najefektywniej wspierały NGO’sy w 2017 r. Niech ich praca będzie motywacją i inspiracją dla innych samorządów w regionie. - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Celem marszałkowskiego konkursu jest promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO’sami w województwie zachodniopomorskim. Pokazuje on jak powinna wyglądać dobra współpraca administracji publicznej i NGO’sów.

Współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oceniana będzie w trzech kategoriach:

1.         powiaty i miasta na prawach powiatów,

2.         gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców,

3.         gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

Zwycięzcy każdej z nich otrzymają okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł, którą przeznaczą na realizację bieżących zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenie do udziału w konkursie może być dokonane zarówno z inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Formularza zgłoszenia” wraz z płytą CD zawierającą zdjęcia oraz dokumentację potwierdzające prowadzone działania, np. kserokopie uchwał, zrzuty stron internetowych, wycinki prasowe, publikacje, listy gratulacyjne, podziękowania.

Wnioski konkursowe można składać do 9 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ : www.wws.wzp.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

 

 

Biuro Prasowe


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja