zachodniopomorskie info

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Regatach Stepnica w dniu 11 lipca 2020 roku

Drodzy przyjaciele żeglarze! Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Regatach Stepnica w dniu 11 lipca 2020 roku na akwenie Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego organizowanych wspólnie przez Gminę Stepnica, Klub Żeglarzy Samotników, Jacht Klub ,,ROZTOKA”, Klub Sportów Wodnych ,,Szuwarek’’ Kopice i Klub Żeglarski i Motorowodny LOK Stepnica. Regaty mają formułę imprezy żeglarskiej ukierunkowanej na integrację środowiskową. 1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 ISAF. Regaty przeznaczone są wyłącznie dla jachtów balastowych. Sędzią Głównym Regat będzie Jerzy Kaczor (+48 723 889 788) 2. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na www. stepnica.pl w zakładce ,,Regaty Stepnica” i przesłaniu go wraz z kopią dokumentów: polisy ubezpieczeniowej, świadectwa pomiarowego i dowodu opłaty w jednym pliku pdf. z nazwą jachtu do godz. 15.00 dnia 10 lipca na adres sekretarz@stepnica.pl Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu regat do godziny 09:00 na terenie KŻ LOK Stepnica (Kanał Młyński). 3. Udział w regatach wymaga opłaty w wysokości 50 złotych za jacht, płatne w trakcie rejestracji lub przelewem na konto Bank PEKAO SA: 36 1240 3927 1111 0010 5103 2068 . Podczas rejestracji należy okazać dowód wpłaty. Postój płatny według stawek administratorów przystani. 4. Program Regat Stepnica 11 Lipca – sobota 09:00 – odprawa kapitanów (przystań przy Kanale Młyńskim) 10:00 – 15:00 rozegranie regat 17:00 - 17:30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Regat Stepnica (przystań przy Kanale Młyńskim). 5. Grupy klasyfikacji: • Grupy w danej klasie zostaną utworzone po zgłoszeniu się co najmniej trzech jachtów. • Jachty mogą zgłosić swój udział tylko w jednej klasie ❖ Jachty z pomiarem KWR: • KWR I > = 1,2300 • KWR II < 1,2300 • Samotnicy ❖ OPEN - Jachty bez pomiaru o długości całkowitej: • Grupa I długość całkowita > = 8,1 m • Grupa II długość całkowita < 8,0 m 6. Trasa regat opisana jest w dołączonej instrukcji żeglugi. Instrukcja żeglugi przekazana zostanie także wraz z numerem startowym przed odprawą w dniu regat. 7. Nagrody: • Wieczyście Przechodni Puchar im. Kpt. Roberta Hilgendorfa. - W celu umożliwienia zdobycia głównej nagrody wszystkim uczestnikom regat Puchar Kpt. Roberta Hilgendorfa przynawany jest w systemie rotacyjnym w każdym kolejnym roku zwycięzcy innej grupy i zgodnie ze stosownym Regulaminem przyznawania Pucharu Przechodniego. W roku 2020 przyznany zostanie najszybszej jednostce grupy Samotników. • I miejsce – Puchar/Statuetka Regat Stepnica. • II i III miejsce - Dyplomy • Dyplomy za uczestnictwo w regatach dla wszystkich jachtów. • W ramach propagowania bezpieczeństwa żeglugi dla zwycięzcy grupy Samotników w tym roku mamy cenna nagrodę Komandora Klubu Żeglarzy Samotników – przenośne radio VHF z funkcją DSC i GPS (ICOM M93D). Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie przez zwycięzcę świadectwa operatora telefonisty VHF (VHF Radfiotelephone Operator's Certificate). 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja