zachodniopomorskie info

Stargardia wydanie najnowsze

Stargardia jest czasopismem o charakterze naukowym obejmującym swoją tematyką historię Pomorza historycznie usytuowanego w granicach Księstwa Pomorskiego. W 2015 roku publikacja została rozszerzona o tematykę historyczną ziem nadbałtyckich. Prócz polskich naukowców swoje prace prezentują historycy z Niemiec. W roku przyszłym planowane są publikacje historyków duńskich. Stargardia na rynku wydawniczym ukazuje się od 2001 roku a inicjatorami powstania czasopisma byli : były dyrektor Muzeum w Stargardzie Sławomir Preiss oraz obecny dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie Marcin Majewski. Wydawnictwo jest rocznikiem i ukazuje się w nakładzie 300 egzemplarzy. Publikowane materiały to rzetelne opracowania naukowe obejmujące pradzieje jak i historię najnowszą. Każdy artykuł recenzowany jest przez członków Rady Naukowej działającej przy roczniku Stargardia. Tegoroczna tematyka to opracowania wyników badań archeologicznych, historycznych oraz bibliograficznych z okolic Pyrzyc jak i ze Stargardu. Swoje miejsce w roczniku znalazła  bardzo mało znana historia dzieci greckich i macedońskich na terenach Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej.

Nasza publikacja się rozrasta mówi  dr Tomasz Majewski dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie. Tegoroczne czasopismo liczy blisko czterysta stron i zawiera wiele opracowań, które związane są historią miast, miasteczek, wsi Pomorza Zachodniego. Cenimy sobie współpracę w niemieckimi historykami. Ich opracowania historyczne wiele wnoszą do wyjaśnienia skomplikowanej historii naszego regionu. Aby podnieść prestiż naszego czasopisma powołaliśmy Radę Naukową, która recenzuje nadsyłane teksty. Takie rozwiązane powoduje, że materiały stają bardziej rzetelne, jest też możliwość skorygowania ewentualnych błędów i zniekształceń w publikowanych artykułach. Tylko pozytywna ocena Rady Naukowej pozwala na publikację tekstu. Chce też nadmienić, że nasze czasopismo  finansowane jest budżetu muzeum. Poprzednie wydania i przyszłoroczne finansowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie.

A.W. Jak można nabyć Wasze Czasopismo ?

Można je kupić u nas w muzeum, poprzez nasz sklep internetowy. Nasze  czasopismo ukazuje się też w księgarni historyczno - archeologicznej w  Warszawie.

 

W 2002 roku I tom Rocznika Muzealnego „Stargardia”  otrzymał wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku 2001.

Fotorelacja

Tekst i foto Andrzej Wiśniewski


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja