zachodniopomorskie info

Stepnica rozbłysła ledami

           W ramach kilku projektów zmodernizowano oświetlenie uliczne wymieniając łącznie 262 oprawy oświetleniowe,zainstalowano 94 nowe lampy w tym 4 wykorzystujące energię odnawialną. Tego typu oświetlenie to  nie tylko oszczędność  w postaci mniejszych rachunków za energię Elektry, ale także poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach na trenie miasta i gminy, gdyż to najnowocześniejsze rozwiązanie  w zakresie oświetlenia trafiło też  do  innych miejscowości w gminie Stepnica.

       Wymiana oświetlenia ulicznego jest przedsięwzięciem bardzo drogim w wyniku negocjacji z ENEĄ i zapobiegliwości włodarzy miasta, nowe oprawy ledowe w dużej mierze zostały umieszczone na  już istniejących słupach bez potrzeby ich wymiany oraz budowy na  nowo, całej infrastruktury  związanej z oświetleniem ulicznym. Należy też znaczyć, że oświetlenie ledowe to też doznania estetyczne. Emitowane  przez  ledy światło jest białe, w niewielkiej części zniekształca kolory i po zgaśnięciu bardzo szybko  ponownie się uruchamia co ma szczególe znaczenie w poprawie bezpieczeństwa i poborze energii. Długi czas zapłonu lamp sodowych to dodatkowe koszty. Zastosowanie tego typu rozwiązań to poważna ulga finansowa dla budżetu gminy, gdyż oświetlenie miasta, szczególnie  w okresie jesienno - zimowym pochłania znaczną część budżetu gminy. Zaoszczędzone pieniądze mogą być przeznaczone na inne rozwiązania inwestycyjne w gminie.

      Środki na  modernizację oświetlenia lub jego budowę  pochodzą z wielu źródeł w tym z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 czy też Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na latach 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  W sumie  wydatkowano na ten cel  kwotę 1 654 186 zł z czego 1300 000 pochodziło ze środków zewnętrznych.

 Tekst Andrzej Wiśniewski

    Materiały archiwalne UM w Stepnicy


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja