zachodniopomorskie info

Usługi sąsiedzkie szansą na samodzielność

Ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego otwarty konkurs ofert to efekt realizacji postanowień dwóch ważnych dokumentów dla trzeciego sektora. Mowa o rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz programie „Region wyrównanych szans”.

Podmioty niepubliczne działające w województwie zachodniopomorskim mogą starać się o powierzenie realizacji jednego z dwóch konkursowych zadań. Pierwsze dotyczy organizacji seminariów i spotkań konsultacyjno-doradczych upowszechniających np. nieformalne usługi sąsiedzkie, grupy wsparcia, wolontariat czy  „wytchnieniowe” formy opieki. Drugie zadanie polega na  promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dotację, np. na przeprowadzenie spotkań w szkołach, warsztatach terapii zajęciowej czy środowiskowych domach samopomocy czy organizację regionalnego konkursu upowszechniającego aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://bip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-powierzenie-realizacji-zadan-0


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja