zachodniopomorskie info

W Lipianach przybędzie pracy. Powstanie fabryka przyczep

W Lipianach wybudowana zostanie innowacyjna fabryka przyczep. Firma Pro-Trailer pozyskała na nowoczesną inwestycję środki unijne Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki przedsięwzięciu wartemu prawie 17 mln zł powstanie kilkanaście nowych miejsc pracy. 

W swoich ambitnych planach spółka Pro-Trailer ma budowę hali produkcyjnej oraz wyposażenie jej w sprzęt umożliwiający produkcję przyczep z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii opartych na wyłącznych patentach. Inwestycja ułatwi firmie konkurowanie na rynkach europejskich oraz wzmocni jej ofertę dotyczącą przyczep budowlanych i rolniczych oraz ich elementów konstrukcyjnych. Ponadto na zatrudnienie w nowej lipiańskiej fabryce będzie mogło liczyć blisko 40 osób.

Przedsięwzięcie warte jest prawie 17 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego przekaże spółce ponad 7 mln zł. Prace potrwają najpóźniej do grudnia 2019 roku. Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”.

SSW to autorski mechanizm Urzędu Marszałkowskiego umożliwiający przeznaczenie unijnego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez swoją działalność ożywić gospodarczo najbardziej potrzebujące miejsca regionie oraz pozwolą zwiększenie zatrudnienia. Statusem Strefy w rna Pomorzu Zachodnim objęte zostały 74 gminy, w których zdiagnozowano problemy demograficzne i infrastrukturalne, złą dostępność do usług publicznych, niski potencjał gospodarczy, konsekwencje statusu wsi popegeerowskiej oraz ubóstwo, zlokalizowane głównie w środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej części województwa


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja