zachodniopomorskie info

Wolny handel a interes małych i średnich firm

Małym i średnim przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej coraz większe trudności sprawia konkurowanie z międzynarodowymi korporacjami. Zarówno na światowych rynkach jak i na obszarze samej Unii. Europejskie Regiony zwróciły uwagę Komisji Europejskiej, by w pełni korzystała z instrumentów ochrony handlu i opracowała nowe narzędzia, które pomogą bronić konkurencyjności. Opinię „Wdrażanie umów o wolnym handlu perspektywa regionalna i lokalna” przyjął Europejski Komitet Regionów. Znalazły się w niej uwagi zgłoszone przez marszałka Olgierda Geblewicza.

 

Ponad 70 rynków i 41% unijnego handlu na świecie, takie znaczenie dla europejskiej gospodarki mają umowy handlowe UE z państwami trzecimi. Według wyliczeń Komisji Europejskiej od wywozu towarów poza stary kontynent zależ aż 36 mln miejsc pracy. To olbrzymi potencjał, z którego przedsiębiorcy nie zawsze potrafią korzystać, gdyż brakuje im wiedzy na temat umów o wolnym handlu zawieranych przez UE. Bruksela nie ma wątpliwości, że porozumienia powinny być jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

- Władze lokalne i regionalne mogą odegrać istotną rolę w tym zakresie, gdyż ze względu na swoją bliskość z MŚP i wiedzę na ich temat mogą skutecznie rozpowszechniać informacje o korzyściach płynących z umów o wolnym handlu. Jednocześnie musimy uważać, aby nie zaniedbać obszarów, które nie są przygotowane do stawienia czoła międzynarodowej konkurencji, ponieważ naszą rolą jest zagwarantowanie, że żaden region nie pozostanie w tyle. Oceny oddziaływania terytorialnego mogą stanowić tu potężne narzędzie, które pomoże odpowiednio wcześnie ustalić i zmierzyć możliwe oddziaływania, dzięki czemu miasta i regiony będą w stanie na czas uruchomić właściwe strategie – stwierdził Michael Murphy, przewodniczący Komisji ECON i sprawozdawca opinii KR-u „Wdrażanie umów o wolnym handlu – perspektywa regionalna i lokalna, przyjętej w trakcie posiedzenia”.

 

Szereg poprawek złożył również marszałek Olgierd Geblewicz, który w Komitecie Regionów przewodniczy frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Zaznaczył, że kryzys COVID-19 to poważny wstrząs dla gospodarek, który może obniżyć eksport towarów poza UE nawet o 470 mld. euro.

 

- Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź Komisji dotyczącą przeglądu polityki handlowej, co powinno doprowadzić do nowej strategii. Komisja powinna przyjrzeć się wdrażaniu umów o wolnym handlu w regionach i miastach. Unia musi wykorzystać swoje instrumenty ochrony handlu i opracować nowe narzędzia, by rozwiązać problemy zakłócające konkurencję i takie praktyki państw trzecich jak dotacje zagraniczne. Należy zapewnić przedsiębiorcom z UE równe warunki działania, szczególnie w obszarze zamówień publicznych – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Marszałek podkreślił również, że dzięki uruchomieniu przez UE dodatkowych funduszy na zwalczanie kryzysu, wiele firm z sektora MŚP utrzyma inwestycje oraz płynność finansową, a w konsekwencji uratuje miejsca pracy. W przyjętej przez Komitet Regionów opinii znalazły się także propozycje utrzymania grupy ekspertów ds. umów handlowych, w której regiony są gotowe odgrywać bardziej aktywną rolę. Dokument zostanie przekazany wszystkim instytucjom UE. Będą to oficjalne wskazówki i zalecenia europejskich samorządów dla unijnych instytucji.,


Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja