zachodniopomorskie info

Wybrano zwycięzców konkursu „Sołtys Roku 2020” na Pomorzu Zachodnim

Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2020 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 kwietnia br. Po rozpatrzeniu wniosków kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa przyznał trzy równorzędne wyróżnienia. Największą ilość punktów uzyskali: Agnieszka Kołodziejska z Niemieńska (gmina Drawno), Jan Kacprzak z Ukiernicy (gmina Przelewice) oraz Teresa Szymborska z Żukowa (gmina Sławno).

– Potrafią słuchać mieszkańców i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, dbają o rozwój swoich wsi. Sołtysi to tak naprawdę liderzy swoich małych ojczyzn, wokół których skupia się życie kulturalne i społeczne. Dzięki nim miejscowości tętnią życiem każdego dnia – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Agnieszka Kołodziejska z Niemieńska jest sołtysem wsi od 2015 roku, a dzięki swojej aktywności i doskonałemu kontaktowi z mieszkańcami udało się poczynić wspólne działania inwestycyjne, integrować lokalną społeczność podczas akcji pomocowych, wyjazdów integracyjnych czy spływów kajakowych. Jan Kacprzak pełni funkcję sołtysa Ukiernicy od 2003 roku. Przez wspólne inicjatywy udało się stworzyć w miejscowości dobrze zorganizowane i zintegrowane lokalne środowisko zaangażowane w wiele przedsięwzięć jak: pikniki, festyny, Dzień Dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka, zabawy andrzejkowe czy inwestycje poprawiające estetykę wsi. Z kolei Teresa Szymborska jest sołtysem Żukowa od 2011 roku. Od zawsze jej aktywność skierowana była na drugiego człowieka, a dzięki swej pasji do działania zaraża nią innych mieszkańców wsi. Zawsze służy pomocą i radą. Organizuje akcje charytatywne i pomocowe m.in. dla ubiegłorocznych pogorzelców z Tychowa. Stworzyła tymczasowy bezpieczny azyl dla bezdomnych zwierząt, a przeprowadzone inwestycje pozwoliły wsi na zdobycie w 2018 roku tytułu „Piękna Zachodniopomorska Wieś”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Będą to gratyfikacje finansowe. Każda w wysokości 5 tys. zł.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja