zachodniopomorskie info

Z A P R O S Z E N I E

JERZY POBOCHA jest doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą, uczniem profesora Leonarda Wdowiaka. W latach 1968-2000 był pracownikiem Kliniki Psychiatrii PAM, później kierownikiem Oddziału Klinicznego. Od 1994 roku prowadzi indywidulaną specjalistyczną praktykę lekarską.

Od 1974 roku pracownik Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, w latach 2000-2005 był ordynatorem tego oddziału. Od 1975 roku jest biegłym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Był wieloletnim wykładowcą z psychiatrii sądowej (1989 i 1993-1994) oraz 2004/2005 na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Prawa i Administracji. Szkolił prokuratorów: na ogólnopolskich kursach dla aplikantów (1988-1998). Prowadził wykłady z psychiatrii sądowej w latach 1988-2010 w ramach szkolenia aplikantów Sądów i Prokuratury w Szczecinie, a 2003 roku SO w Koszalinie.

W latach 2010-2016 wykładał psychiatrię sądową w szkole Kadr Sądu i Prokuratury i dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem 71. prac w pismach recenzowanych oraz 194. referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, współautorem podręcznika Opiniodawstwo sądowo-lekarskie (2013) oraz autorem Kodeksu etycznego biegłego psychiatry. Od 2010 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii. Inicjator i organizator: międzynarodowych konferencji z psychiatrii sądowej (16. konferencji polsko-niemieckich), 4. Kongresów Nauk Sądowych, konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP. Od 2005 r. współorganizator konferencji z psychiatrii sądowej na Litwie.

Pełnił pierwszoplanowe funkcje w organizacjach pozarządowych (m.in. w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwie Psychiatrii Sądowej i Federacji Towarzystw Medycznych). Jest uznanym ekspertem, co wyraża się poprzez stałe kontakty medialne, komentarze, wywiady (TVN i TVN - 24, TVP, Gazeta Wyborcza, Fakt, Gazeta Polska, gazety regionalne, Polskie Radio). Odznaczony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego hobby to muzyka klasyczna i fotografia. Żona jest lekarzem stomatologiem; mają dwóch synów, wnuka i wnuczkę.

Benefis JERZEGO POBOCHY poprowadzą: Anna Kolmer i Helena Kwiatkowska.

Miejsce: Książnica Pomorska w Szczecinie, sala im. Zbigniewa Herberta (wejście od ul. Dworcowej).

 

Czas: 06.12.2019 (piątek) godz.18.00.

Serdecznie zapraszamy (wstęp wolny).


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja