zachodniopomorskie info

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w Szczecinie i regionie

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. W prace nad podobnymi rozwiązaniami włączonych jest ponad 150 krajów na świecie. Zintegrowany System Kwalifikacji jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego. – Kluczową gałęzią zachodniopomorskiej gospodarki jest szeroko rozumiana branża morska. W regionie można również dostrzec rozwój innych gałęzi gospodarczych. Sąsiadujemy z Niemcami, największym beneficjentem dóbr wytwarzanych w Polsce. Ten rynek zbytu warunkuje potrzeby na rynku pracy. Dzięki ZSK, zwiększy się możliwość rozwoju pracowników i pracodawców, co będzie miało realny wpływ na rozwój gospodarki oraz eksport– mówi Hanna Rojek, doradczyni regionalna ZSK.

Jak zaznacza Hanna Rojek, w każdym z województw aktywnie działają doradcy regionalni, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym.
– Podejmujemy współpracę z pracodawcami, organizacjami branżowymi, administracją publiczną, a także oświatą.  Zależy nam na maksymalnym rozpowszechnieniu informacji o naszej działalności. Jako doradca regionalny udzielam informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę. Co istotne, prace nad naszym systemem odbywają się zarówno na poziomie centralnym przy wsparciu ministerstw, jak i lokalnymdodaje H. Rojek.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, ażeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji pracownicy regionu zachodniopomorskiego mogą stać się bardziej  konkurencyjni. Dziś ważne jest, aby być elastycznym - kandydat na dane stanowisko musi być nie tylko wykształcony w swoim fachu. Powinien również odpowiadać wymaganiom dzisiejszego rynku – czyli być w stanie choćby przekwalifikować się. ZSK pozwala na potwierdzenie tego, co już umiemy, jakie mamy kompetencje – także te, które zdobywamy poza szkołą. Z tym certyfikatem samodzielnie nabyte umiejętności są wiarygodne mówi Dariusz Sikorski, doradca regionalny ZSK.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy.  Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu formalnie swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. – Stoimy przed kilkoma problemami. Część profesji zamiera, brakuje fachowców, którzy posiadaliby odpowiednie umiejętności do wykonywania niektórych zawodów. Zdarzają się też zajęcia tak niszowe, że mimo potencjału rynkowego i dużego zainteresowania wciąż brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. ZSK wychodzi naprzeciw wszelkim wyzwaniom jakie stawia wolny rynek.– komentuje Hanna Rojek, doradczyni regionalna ZSK.


Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

https://www.kwalifikacje.edu.pl/

 

Doradcy regionalni:

Hanna Rojek
+48 573 444 581
h.rojek@ibe.edu.pl

Dariusz Sikorski
+48 573 444 582
d.sikorski@ibe.edu.pl

 

 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja