zachodniopomorskie info

Zmarła Ewa Kostańska, dziennikarka szczecińskiego oddziału Telewizji Polskiej

Ewa Kostańska, pochodziła ze Stargardu  Szczecińskiego. Była absolwentką filo­logii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewi­cza w Poznaniu oraz podyplomo­wych studiów dzien­nikarskich i edy­torskich na Uni­wersytecie War­szawskim.

Pra­cę w Ośrodku TV Szczecin rozpoczęła w 1983 roku. Był konkurs i w jego efekcie pojawiła się propozycja. Pierwsze kroki w zawodzie to tak jak wszyscy dziennikarze rozpoczęła od informacji lokalnej w redakcji Kroniki , chociaż jak się okazało informacja stała się jej specjalnością już na stałe..

Ewa Kostańska współpracowała również z redakcjami Dziennika Tele­wizyjnego, Wiadomości, Pano­ramy i Teleexpresu relacjonując to co ważnego dzieje się w regionie zachodniopomorskim. Zdarzenia codzienne, jak i fragmenty wielkiej historii jakim było opuszczenie Polski przez wojska Armii Radzieckiej.   .

Jej specjalnością stała się informacja, ale nie tylko, przygotowywała również  relacje,  reportaże  i wiele różnorodnych gatunkowo programów na antenie lokalnej i ogólnopolskiej. Od Turnieju Tańca o „Kwiat Magnolii”  poprzez programy o służbie zdrowia po cykl zatytułowany „Cała naprzód” poświęcony gospodarce morskiej.

Ewa Kostańska  przeszła na emeryturę, wykładała dziennikarstwo, a telewizja, pozostała bardzo ważną częścią jej życiorysu, tak jak jej praca i dorobek  historii miasta, regionu i telewizji.   

Swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą wspierała młodych dziennikarzy. Była dla nich mentorem.

Pogrzeb Ewy Kostańskiej odbędzie się  7 grudnia 2018 r, o godz.12.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 


Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja