zachodniopomorskie info

Marszałek z troską o żeglownej Odrze

Drukuj
1 2 3

Podczas spotkania, które odbyło się 3 października br. W Urzędzie Marszałkowskim eksperci z Banku Światowego ocenili stan zaawansowania prac, jako dobry. Tym niemniej zauważyli ryzyko dla płynnej realizacji przedsięwzięcia użeglowienia Odry w związku ze zmianami organizacyjnymi i powołaniem nowej instytucji pn. Wody Polskie. Także w opinii Samorządu Województwa  tworzona obecnie instytucja nie będzie gotowa, m.in. pod względem kadrowym, do sprawnego przejęcia i realizowania zadań rozpoczętych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Marszałek Olgierd Geblewicz od dawna jest zaangażowany w działania zmierzające do przywrócenia żeglowności na rzece Odrze. – Priorytetem nas wszystkich powinno być to, by szybko doprowadzić do żeglowności Odry w III klasie. To realny cel, możliwy do osiągnięcia już na przestrzeni lat 2020 – 22. Prace już trwają, podpisana jest polsko - niemiecka umowa w tej kwestii, której wynegocjowanie trwało wiele lat. Nie wyobrażam sobie, by  dyskusja dotycząca uzyskania IV klasy żeglowności oraz zmiany organizacyjne związane  z powołaniem Wód Polskich spowodowały, że zrezygnujemy z realnego planu III klasy żeglowności na Odrze granicznej. IV klasa wymaga nie tylko podpisania odrębnej umowy polsko – niemieckiej, ale także zabezpieczenia środków w wysokości minimum 30 mld zł,  wieloletnich analiz oraz przygotowania dokumentacji – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

W związku z tym marszałek zwróci się z pismem do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka z prośbą o informacje, na jakim etapie są negocjacje z Niemcami dotyczące nowej umowy w kwestii zgody na ustanowienie na Odrze granicznej żeglowności w IV klasie.

- Pamiętam, że minister zapowiadał takie negocjacje w 2016 r., deklarując, że rozpoczną się podczas  IV  Kongresu Morskiego w roku 2017. Według naszego stanu wiedzy w tym zakresie – wbrew zapowiedziom pana ministra – nie dzieje się nic. Dlatego chciałbym zagwarantowania na piśmie, że debata dotycząca IV klasy nie spowoduje wstrzymania naszych prac, które w krótkiej perspektywie doprowadzą do III klasy żeglowności – podkreśla Olgierd Geblewicz.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego