zachodniopomorskie info

Wsparcie dla najmłodszych muzyków

Drukuj
1 2 3

To już szósta odsłona programu stypendialnego marszałka. Poprzednie edycje pokazały, że potrzeby są bardzo różne – kursy śpiewu, warsztaty doskonalenia gry oraz zakup instrumentów i akcesoriów (gitary, instrumenty dęte, klawiszowe). Każdy z uczestników może ubiegać się maksymalnie o 5 tys. zł wsparcia. Różnorodność zakupionego w ramach „Janka Muzykanta” sprzętu dobrze pokazuje, jak szerokie są zainteresowania zachodniopomorskich młodych muzyków. Całkowita pula tegorocznej edycji to 57 tys. zł.

 

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną. Wnioski mogą składać sami zainteresowani z pomocą opiekunów, jak też przedstawiciele szkół lub środowisk twórczych. 

 

Stypendia marszałka „Janko Muzykant” funkcjonują od 2013 roku. W tym czasie udało się pomóc ponad 80 młodym miłośnikom dźwięków. Na ten cel przeznaczono łącznie ponad 250 tys. zł. Mimo tego, że to nie umiejętności są decydującym warunkiem przyznania stypendium, to wielu stypendystów prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny – są laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, międzyszkolnych.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: http://bit.ly/Stypendium_Janko_Muzykant