zachodniopomorskie info

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Maszewo jest gminą miejską położoną w środkowowschodniej części województwa zachodniopomorskiego; południowym krańcu powiatu goleniowskiego. Powierzchnia gminy wynosi blisko 211 km² i dzieli się na 24 sołectwa oraz 29 miejscowości wiejskich, a 30 jest miasto Maszewo. Obszar gminy zamieszkuje ponad 8500 osób.

HISTORIA I ZABYTKI

Maszewo otrzymało prawa miejskie w 1278 roku. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1232 r., jednak słowiański gród powstał najprawdopodobniej w X w. W XIV wieku miasto zostało otoczone murami obronnymi, a czasy pruskie były okresem stagnacji, dzięki czemu zachowała się małomiasteczkowa forma zabudowy. II wojna światowa spowodowała zniszczenia szacowane na 30%. 

O wiekowej historii świadczą niemal w całości zachowane, okalające dzisiejsze centrum miasteczka XIV/XV wieczne mury obronne z Basztą Francuską (nie wiadomo skąd wzięła się ta nazwa –historycznie to Baszta Więzienna, od 1871 roku Baszta Wilhelma na cześć cesarza Wilhelma, po zwycięstwie nad Francją w 1870 roku) , górujący nad okolicą, budowany od końca XIII do połowy XV wieku kościół parafialny pw Matki Boskiej Częstochowskiej oraz kaplica pw św. Alberta Chmielewskiego (historycznie ujmując był to kościół pod wezwaniem św.Jerzego), która ufundowana została w 1490 roku przez maszewską rodziną Weiherów. W mieście warto zobaczyć Ratusz usytuowany w zabudowie śródrynkowej po północnej stronie kościoła z fasadą zwróconą w kierunku wschodnim. Istniejący obecnie budynek wzniesiony został w latach 1821-1827, według projektu mistrza Lawerentza, Dzięki rewitalizacji tego obiektu, przeprowadzonej w latach 2015 -16, okazało się, że ocalały gotyckie piwnice! Znaczna część Ratusza została posadowiona na wcześniejszych, gotyckich fundamentach! To rewelacja na skalę, co najmniej naszego województwa! W trakcie rewitalizacji odkryto też żeliwną płytę, najprawdopodobniej z renesansowego kominka przedstawiającą cud w Kanie Galilejskiej!

 W piwnicach Ratusza znajduje się Maszewska Izba Pamięci gromadząca eksponaty ze zbiorów dawnych mieszkańców naszego miasta (przechowywane w Mölln), jak i ze zbiorów miejscowych. Są to jedne z najbogatszych zbiorów ziomkowskich w naszym województwie.

www.maszewo.pl

Spragnionych ugościmy smacznym posiłkiem w lokalach gastronomicznych na terenie miasta położonych w atrakcyjnych miejscach. To dla ciała, ale i dla ducha też mamy ciekawe propozycje. Ośrodek Kultury i Sportu może się poszczycić Pracownią Muzyczną i Taneczną. Tutaj działa Teatr KRZYK – zdobywca licznych nagród i wyróżnień na arenie krajowej i międzynarodowej. Na szczególną uwagę zasługuje Bractwo Rycerskie Rota Piesza von Massow, które kultywuje średniowieczne tradycje i jest organizatorem corocznej imprezy rycerskiej „ŚredniowieCzuj w Maszewie”, która przyciąga bractwa polskie i zagraniczne.

Wyjątkową w skali naszego województwa, jest organizowana od 8 lat impreza pod hasłem ŚredniowieCzuj w Maszewie! Jej pierwsza edycja związana była z obchodami 730 –lecia nadania praw miejskich naszemu miastu i nastąpiła w 2008 roku. Od tej chwili jest kontynuowana co roku w sierpniu i trwa dwa dni. Większość  działań dotyczy okresu około Grunwaldzkiego (tutejsze Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Rota Piesza von Massow wzoruje się na tym okresie ). Jednak od kilku lat chętnie uczestniczą w niej także grupy wczesne (IX –X wiek) oraz rekonstruktorzy wypraw krzyżowych (XII –XIII wiek). W sobotę odbywają się turnieje walk rycerskich (zaliczane do Polskiej Ligi Walk Rycerskich) –miecz +tarcza, miecz długi i walki bohurtowe, a także turniej łuczniczy. Oprócz tego odbywa się bieg dam i pokazy np. Krąg Zdrady. Swoje warsztaty rozkładają też rekonstruktorzy średniowiecznego rzemiosła.  Organizatorzy nie odmawiają miejsca również  innym rekonstruktorom i dlatego można tu spotkać żołnierzy z II wojny światowej czy starożytnych Rzymian!

Od kilku lat w piątek, przed właściwą imprezą historyczną odbywa się Święto Pań o wdzięcznym imieniu Ewa (Bo każda Ewa jest z Maszewa!). Jest to nawiązanie do ludycznej formy wyjaśnienia nazwy naszego miasta jako dar dla Ewy -(Masz Ewo!). Mieszkanki naszego grodu, które legitymują się posiadaniem tego imienia biorą udział w szeregu konkurencji i starają się ukazać również sprawność innych uczestników imprezy w czym aktywnie wspierają je artyści teatru „Krzyk”. Po zapadnięciu zmroku  następuje pokaz artyleryjski przy użyciu replik armat pochodzących z XV, XVI i XVII wieku! W czasie święta miasta ŚredniowieCzuj odbywają się też happeningi maszewskiego Teatru „Krzyk”.

Zapraszamy do Maszewa!!

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Urozmaicony, ekologicznie czysty krajobraz, lasy będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków chronionych, sąsiedztwo Puszczy Goleniowskiej, czyste (II klasa czystości) i zasobne w ryby jeziora, które zajmują ogółem powierzchnię 127 ha to niewątpliwe atuty Gminy. W okresie lęgowym gnieździ się lub występuje tu kilkadziesiąt gatunków ptaków. Wśród nich na uwagę zasługują: perkozek, perkoz dwuczuby, łabędź niemy, bąk, bocian biały i czarny, gęś gęgawa, żuraw, kokoszka wodna, czajka, brzęczka. 

Gmina i miasto Maszewo urzeka zróżnicowaniem krajobrazu. Lasy, które zajmują znaczną powierzchnię gminy obfitują w runo leśne i liczne rewiry łowieckie.

Dużą zaletą jest także fakt, że nie zlokalizowano tutaj zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Stolica gminy - Maszewo położone w jej środkowo-południowej części, jest miasteczkiem wpisanym do rejestru zabytków i chlubi się ponad  730-letnią historią (prawa miejskie od 1278 r.). Tylko nieliczne miejscowości zachowały w całości (jak ma to miejsce w Maszewie), swój historyczny układ urbanistyczny oraz architekturę.